9.7.54

มาทาดอยุคใหม่กับกีฬาสู้วัวกระทิงในเสปน | คลิปตื่นเต้นหวาดเสียว

มาทาดอ สู้วัวกระทิง
ดูแบบมันๆหวาดเสียวแต่ไม่โหด มาทาดอยุคใหม่กับกีฬาสู้วัวกระทิงในเสปน | คลิปตื่นเต้นหวาดเสียว
ไม่ฮฺาแต่มีสาระที่น่าสนับสนุน น่านับถือกับกลุ่มมาธาดอรุ่นใหม่ทีใช้ยิมนาสติกแทนดาบ
กีฬาสู้วัวกระทิิง กีฬาประจำชาติของเสปนทีี่คนทั่วโลกรู้จัก จนนำมาตั้งฉายาฟุตบอลทีมชาติเสปนว่าทีมกระทิงดุ
สมัยก่อนคนทั่วโลกชื่นชอบ นักท่องเที่ยวต้องไปดูให้ได้ แ่ต่สมัยนี้ยุคนี้คนเริ่มต่อต้าน เพราะเป็นกีฬาที่ทารุนสัตว์
เมื่อมีคนต่อต้านหนักๆเข้า มาทาดอรุ่นใหม่ๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ จึงคิดวิธีอนุรักษ์กีฬาประจำชาติการสู้วัวกระทิงกลายมาเป็นแบบนี้ น่ายกย่องชมเชยมาทาดอยุคใหม่อย่างยิ่งที่ยังทำให้ยังคงความตื่นเต้นหวาดเสียวแต่ไม่โหดอีกแล้ว

New Matador Torero bullfighting มาทาดอยุคใหม่กับกีฬาสู้วัวกระทิงในเสปน | คลิปตื่นเต้นหวาดเสียว


New Matador Torero bullfighting มาทาดอยุคใหม่กับกีฬาสู้วัวกระทิงในเสปน | คลิปตื่นเต้นหวาดเสียว

ไม่มีความคิดเห็น: