16.9.52

กุ้ังเดินขบวนที่แก่งลำดวน ปรากฏการณ์ประหลาดของอ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี


กุ้ังเดินขบวนที่แก่งลำดวน ปรากฏการณ์ประหลาดของอ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ทุกปีของช่วงปลายฝนถึงต้นหนาว(เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม)
จะเกิดปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ กุ้งจำนวนมากมายจะพร้อมใจกันมาเดินบนโขดหินริมแก่งลำดวน ที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
สาเหตุที่กุ้งต้องขึ้นจากน้ำมาเดินตามโขดหินริมแก่งก็เพราะว่าถึงฤดูการผสมพันธุ์และวางไข่ แต่น้ำในแก่งเกิดน้ำเชี่ยวเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้กุ้งต้องขึ้นมาเดินบนบกเพื่อที่จะขึ้นไปยังต้นน้ำคือเทือกเขาพนมดงรัก เพื่อที่จะไปวางไข่บนต้นน้ำ
นักท่องเที่ยวควรจะไปดูตอนพระอาทิตย์ตก เพราะกลางวันแดดร้อน กุ้งจะไม่ขึ้นมาจากน้ำ

กุ้ังเดินขบวนที่แก่งลำดวน ปรากฏการณ์ประหลาดของอ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ถ้าวัดีโอไม่แสดงภาพให้คลิกดูที่นี่

กุ้ังเดินขบวนที่แก่งลำดวน ปรากฏการณ์ประหลาดของอ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น: