26.7.52

ไพ่วิเศษDavid Copperfield - คลิปมายากลไพ่


ไพ่วิเศษDavid Copperfield - คลิปมายากลไพ่
เป็นมายากลการเปลี่ยนไพ่ที่เร็วและแนบเนียนจนจับไม่เลย
David Copperfieldเป็นสุดยอดนักมายากลจริงๆ
ดูไม่รู้เลยว่าเขาซ่อนหรือเปลี่ยนไพ่ตอนไหน


ไพ่วิเศษDavid Copperfield - คลิปมายากลไพ่


ไพ่วิเศษDavid Copperfield - คลิปมายากลไพ่

ไม่มีความคิดเห็น: