9.2.52

สุขาฮาเฮขำระเบิด - คลิปแกล้งล้อกันเล่นแบบขำๆฮาๆ


สุขาฮาเฮขำระเบิด - คลิปแกล้งล้อกันเล่นแบบขำๆฮาๆ
ทีมงานสร้างสุขาเคลื่อนที่จำลองไว้แกล้งผู้คนที่ผ่านไปมา
เมื่อมีคนหลงเข้าไปใช้สุขาทีมงานก็จะสร้างสำนักงานขึ้นหน้าประตูสุขา
ทีนี้เยื่อทุกคนก็แปลกใจเมื่อเปิดประตูออกมา
สุดท้ายก็ฮาซิครับ


สุขาฮาเฮขำระเบิด - คลิปแกล้งล้อกันเล่นแบบขำๆฮาๆ

สุขาฮาเฮขำระเบิด - คลิปแกล้งล้อกันเล่นแบบขำๆฮาๆ

ไม่มีความคิดเห็น: